Thành Phố Tây Ninh thuộc đô thị loại mấy, thông tin mới nhất

Thành phố Tây Ninh thuộc đô thị loại mấy ?

Không vòng vo mất thời gian, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về vấn đề :

Thành Phố Tây Ninh thuộc đô thị loại mấy, thông tin mới nhất từ wikipedia bạn đã xem chưa:

Thành phố Tây Ninh thuộc đô thị loại 3

Tính đến thời điểm hiện tại vào ngày : 06/3/2021 thành phố Tây Ninh đã lên đô thị loại 3 và trở thành Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội quan trọng nhất của tỉnh Tây Ninh.

Cập nhật thêm một số thông tin khác có thể bạn quan tâm :

  • Thị xã Hòa Thành : đô thị loại IV
  • Thị xã Trảng Bàng : đô thị loại IV
  • Thị trấn Tân Biên : đô thị loại V
  • Thị trấn Dương Minh Châu : đô thị loại V
  • Thị trấn Bến Cầu : đô thị loại V
  • Thị trấn Gò Dầu : đô thị loại V
  • Thị trấn Châu Thành : đô thị loại V
  • Thị trấn Tân Châu : đô thị loại V

Chủ đề được xem nhiều có thể bạn quan tâm : tây ninh có bao nhiêu huyện | đất tây ninh giá rẻ